Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE EDITION

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010095

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ 05/04/2016 08:38:22 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 06/04/2016 13:57:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant