Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DEL MAQUINARI PEL NOU ENTORN D'INTEGRACIÓ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010096

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 12/04/2016 08:44:35 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 12/04/2016 08:45:15 *


ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 05/09/2016 08:33:46 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 21/10/2016 07:51:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant