Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS PERSONALITZATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010072

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 13/04/2016 12:44:21 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 23/05/2016 13:23:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant