Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES D'ORACLE BUSINESS ANALYTICS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2016010016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 14/06/2016 12:05:25 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 20/06/2016 08:40:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant