Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS I SUBMINISTRAMENT CANVI LLICENCIAMENT NETWORKER I CLONATGE EXTERN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010086

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 20/06/2016 08:49:37 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 04/07/2016 08:34:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant