Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT PER L'ENTORN DE DESENVOLUPAMENT J2EE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010105

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 20/06/2016 08:52:00 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 04/07/2016 08:35:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant