Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE PC's (ANUNCIS)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010117

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament



Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 29/06/2016 09:33:55 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 05/09/2016 08:08:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant