Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROCÈS D'EMBARGAMENT SOUS, SALARIS I PENSIONS (ANUNCIS)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010079

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 29/06/2016 09:49:28 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 05/09/2016 08:07:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant