Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS PERSONALITZATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010044

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 d'agost de 2009


Obertura de pliques: 24/08/2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 02/09/2009

Data d'adjudicació definitiva: 30/09/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: TGB, SA


Import: 192636,00

DOCUMENTS

EDICTE 13/07/2009 10:48:59 *

ANNEX 1A 13/07/2009 10:49:36 *

ANNEX 1B 13/07/2009 10:49:41 *

ANNEX 2 13/07/2009 10:49:44 *

ANNEX 3 13/07/2009 10:49:47 *

ANNEX 4 13/07/2009 10:49:49 *

ANNEX 5 13/07/2009 10:49:52 *


PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES 13/07/2009 10:50:32 *ANUNCI D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 07/09/2009 13:03:32 *

ANUNCI D'ADJUDICACIO DEFINITIVA 02/10/2009 13:48:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant