Perfil de Contractant de BASE

Contracte de serveis de treballs de camp i gestió cadastral de bens immobles

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010062

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de desembre de 2009


Obtenció documentació tècnica:
Veure plecs

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/12/2009

Data d'adjudicació definitiva: 18/01/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: urproven sl


Import: 99000,00

DOCUMENTS

anunci licitació 13/11/2009 14:54:47 *


plecs de clausules tecniques 13/11/2009 14:54:55 *

anunci adjudicació provisional 28/12/2009 08:39:27 *

anunci adjudicacio definitiva 26/01/2010 15:18:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant