Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DIPÒSIT DE TURISMES EMBARGATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010049

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 d'octubre de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 12/11/2009

Data d'adjudicació definitiva: 21/01/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: GRUAS DAVID TARRAGONA SA


Import: 29950

DURADA 12 MESOS PRORROGABLE 12 MES
DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 17/12/2009 15:54:14 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 29/01/2010 11:03:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant