Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010070

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de desembre de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 21/12/2009

Data d'adjudicació definitiva: 21/01/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: SOLUNIX SA


Import: 27093,50

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 31/12/2009 12:30:51 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 01/02/2010 14:18:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant