Perfil de Contractant de BASE

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’EDIFICI DESTINAT A SEU SOCIAL DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010066

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 de febrer de 2010


Obertura de pliques: 25/02/2010 --> Modificada la data obertura sobre B al 01/03/2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 29/04/2010

Data d'adjudicació definitiva: 20/05/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: MMI GESTIÓ D´ARQUITECTURA I PAISATGE SLP


Import: 594848,20

La documentació es facilita íntegrament en format PDF. Si us interessa que us sigui subministrada en algun altre format, us podeu adreçar a contractacio@base.altanet.org

 

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES SEGONA FASE 30 DE MARÇ DE 2010 A LES 14 HORES

Obertura sobre C dia 9/4/2010 a les 9,30h a la sala de formació de la Unitat de Multes Rambla del President Francesc Macià, 8 Tarragona

 

Obertura sobre D dia 26/4/2010 a les 10,00h a la sala de formació de Multes de la Rambla del President Francesc Macià, 8 a Tarragona

 


DOCUMENTS

EDICTE 04/01/2010 14:53:53 *

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES 04/01/2010 15:04:22 *

PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES 04/01/2010 14:54:06 *

CEDULA URBANISTICA 04/01/2010 14:54:13 *

ESTUDI TOPOGRAFIC 04/01/2010 14:54:24 *

ESTUDI GEOTECNIC 04/01/2010 14:54:30 *

ESTUDI ARQUEOLOGIC 04/01/2010 14:54:53 *

EDICTO EN CASTELLANO 08/01/2010 14:30:24 *

NOTA ACLARIDORA 22/01/2010 09:23:20 *

CORRECCIO ERRADES 22/01/2010 09:24:28 *

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVA 05/02/2010 14:33:29 *

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 05/02/2010 14:33:33 *

ACTA ACCÉS SEGONA FASE 02/03/2010 14:23:11 *

RESUM VALORACIO SOBRE c 26/04/2010 11:43:56 *

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 30/04/2010 14:21:17 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 21/05/2010 08:58:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant