Perfil de Contractant de BASE

ADQUISICIÓ D'UN PORTAFIRMES ELECTRONIC

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010077

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 de febrer de 2009


Obertura de pliques: SOBRE B: dilluns 8 de feber 2010 / SOBRE C: divendres 12 de febrer 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 01/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 24/03/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: TB SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES SL


Import: 96000

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 31/12/2009 15:59:40 *

EDICTE 31/12/2009 15:59:49 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 03/03/2010 16:19:51 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 31/03/2010 11:49:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant