Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DELS TREBALLS D’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT CONTINUAT DE LA GESTIÓ CADASTRAL DE BÉNS IMMOBLES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010 01 0002

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 de març de 2010


Obertura de pliques: Sobre B 12 de març de 2010 Col•legi d’advocats de Tarragona –C/ Enric d’Ossò,1 pb
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 31/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 21/04/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: URPROVEN SL


Import: Pressupost base de licitació: 863.972,46 euros, IVA exclòs.

Signatura del contracte: 26 d'abril de 2010
DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 15/01/2010 10:01:23 *

EDICTE 15/01/2010 10:01:28 *

ADJUDICACIO PROVISIONAL 01/04/2010 14:00:48 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 26/04/2010 14:44:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant