Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS DE SUN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010078

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 11/01/2010

Data d'adjudicació definitiva: 04/02/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: ESSI PROJECTS SA


Import: 38.000,00

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIO PROVISIONAL 21/01/2010 14:13:32 *

ANUNCI D'ADJUDICACIO DEFINITIVA 09/02/2010 15:05:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant