Perfil de Contractant de BASE

MANTENIMENT SERVEIS SUN (JES BASE I COMMUNICATIONS SUITE)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 20090010061

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: ESSI PROJECTS SA


Import: 19000

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 01/04/2010 14:09:25 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 01/04/2010 14:09:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant