Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE EDITION

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 19/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 02/06/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: ORACLE IBERIA SRL


Import: 25660,00

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 07/06/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 06/04/2010 09:46:53 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 03/06/2010 08:38:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant