Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS D’ANÀLISI DE TOTES LES SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTRÒPIQUES COMISSADES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010 01 0026

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22/04/2010

Data d'adjudicació definitiva: 12/05/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: EMATSA Aigües de Tarragona


Import: 60000

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 13/05/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 22/04/2010 13:58:55 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 12/05/2010 11:18:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant