Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A CÒPIES DE SEGURETAT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010036

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/06/2010

Data d'adjudicació definitiva: 12/07/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: OMEGA PERIPHERALS SL


Import: 40.580,63

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 13/07/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 23/06/2010 11:52:11 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 12/07/2010 13:28:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant