Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE REGISTRE PRESENCIAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010043

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 01/07/2010

Data d'adjudicació definitiva: 19/07/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA


Import: 23.719,59

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: 28/07/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 02/07/2010 10:19:53 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 19/07/2010 13:12:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant