Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER DIN A4 I A3 PER A BASE-GESTIO D’INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010049

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 3 D'AGOST DE 2010

Data d'adjudicació definitiva: 27 D'AGOST DE 2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL


Import: 7.295,53 IVA EXCLÒS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 3/09/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 04/08/2010 12:01:59 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 27/08/2010 13:38:14 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant