Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE NOVES FUNCIONALITATS DEL GESTOR DE CONTINGUTS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010050

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 16/08/2010

Data d'adjudicació definitiva: 22/09/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES SL


FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 8/10/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 16/08/2010 13:53:19 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 29/09/2010 13:11:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant