Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS DE SOBRETAULA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010056

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 16/08/2010

Data d'adjudicació definitiva: 03/09/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: DELL COMPUTER SA


FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 13/09/2010
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 16/08/2010 13:56:31 *

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 03/09/2010 10:12:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant