Perfil de Contractant de BASE

SERVEI D'EXTERNALITZACIÓ DE LA CUSTODIA DOCUMENTAL I SERVEIS RELACIONATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010069

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de novembre de 2010


Obertura de pliques: SOBRE B: 24/11/2010 I SOBRE C: modificat

Obtenció documentació tècnica:
Modificació data obertura sobre C dia 1 de desembre de 2010 a les 12 hores al Col·legi d'advocats de Tarragona

SIGNATURA DEL CONTRACTE: DATA 25/02/2011
DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 19/10/2010 14:08:00 *

EDICTE 19/10/2010 14:08:06 *INFORME VALORACIO JUDICI DE VALOR 20/12/2010 14:07:09 *

INFORME VALORACIO ECONOMICA 20/12/2010 14:07:14 *


ANUNCI ADJUDICACIO 01/02/2011 09:41:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant