Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BUTLLETINS DE DENUNCIA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010100

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentAdjudicatari:

Adjudicatari: GRAMA FORMULARIOS SA


Import: 36.880,00 EUROS

DOCUMENTS

EDICTE 20/01/2011 14:24:56 *

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 20/01/2011 14:25:00 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 07/02/2011 12:57:41 *

INFORME CORRECCIO D'ERRADES 07/02/2011 12:58:28 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 20/04/2011 14:07:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant