Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT DE SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010096

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA


Import: 28.182,71

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 02/03/2011
DOCUMENTS

Anunci adjudicació 04/02/2011 13:38:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant