Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICENCIES DOCUMENTUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010087

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: INFORMATICA EL CORTE INGLES SA


FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 01/03/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 07/02/2011 15:18:11 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant