Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'ANALISI DE SUBSTANCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTROPIQUES COMISSADES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010109

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA SA


Import: 30.000 EUROS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 25/02/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 11/02/2011 11:41:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant