Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DE LA PLATAFORMA XENAPP I SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010083

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: OZONA CONSULTING SL


Import: 57.280,63 EUROS

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: DATA 03/03/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 18/02/2011 12:38:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant