Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT DE TASQUES D'ADMINISTRACIO DE SISTEMES SUN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010097

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: BOOT SYSTEMS SL


Import: 37.500 EUROS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA DIA 02/03/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 23/02/2011 13:17:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant