Perfil de Contractant de BASE

POLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT I PROTECCIO DEL PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010075

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: CHARTIS EUROPE SA


Import: PRIMA ANUAL: 5800 EUROS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 25/01/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 02/03/2011 15:11:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant