Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS D'ESCANEIG DE BUTLLETINS I JUSTIFICANTS DE RECEPCIO

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010079

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: DINSER SERVICIOS INFORMATICOS SL


Import: 21000 EUROS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 03/01/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 02/03/2011 15:16:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant