Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER IMPRIMIR I ENSOBRAR DOCUMENTS DE NOTIFICACIO DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010002

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 16/03/2011

Adjudicatari:

Adjudicatari: EMFASIS BILLING&MARKETING SERVICES SL


Import: 30.000 EUROS

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 24/03/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 18/03/2011 13:39:20 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 30/11/2011 09:22:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant