Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DE PROCEDIMENT DE GENERACIO DOCUMENTAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisAdjudicatari:

Adjudicatari: LINECOM NETWORKS SL


FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 5/04/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 29/03/2011 15:17:19 *

ANUNCI FORMALITZACIO 04/05/2011 14:53:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant