Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS DE SOBRETAULA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010022

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentAdjudicatari:

Adjudicatari: DELL COMPUTER SA


FORMALITZAT EL DIA 19/05/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 19/05/2011 11:42:18 *

ANUNCI FORMALITZACIO 30/11/2011 09:26:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant