Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010025

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisFORMALITZACIO 25/05/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 24/05/2011 14:45:42 *

ANUNCI FORMALITZACIO 30/11/2011 09:27:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant