Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS PER ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A LES DIVERSES DEPENDÈNCIES, OFICINES I PUNTS D’ATENCIÓ DE BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010034

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de setembre de 2011


Obtenció documentació tècnica:
Publicacions:
DOUE dia 16/06/2011 núm. 2011/S 114-188581
BOE dia 27/06/2011 núm. 152
BOP Tarragona dia 21/06/2011 núm. 142
DOGC dia 22/06/2011 núm. 5905

Obertura sobres: modificades
Sobre B 28/09/2011 Col·legi d'advocats de Tarragona  (10h)
Sobre C 20/10/2011 Col·legi d'advocats de Tarragona  (10h)

Obertura sobres: modificades!!
Sobre C 19/10/2011 Col·legi d'advocats de Tarragona  (9h)

DOCUMENTS


Plec de prescripcions tècniques 17/06/2011 14:53:11 *

Edicte 17/06/2011 13:09:45 *Annex 17/06/2011 14:29:31 *

Resum Puntuacions 25/11/2011 09:24:06 *

Anunci d'Adjudicació 05/12/2011 13:25:14 *

Anunci Formalització 09/01/2012 13:07:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant