Perfil de Contractant de Bellvei

Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Procediment obert neteja viaria 255/2018 SERVEIS
Adjudicada definitivament Procediment servei de jardinera 260/2018 SERVEIS
Adjudicada definitivament Procediment obert servei d'Assessoria i Gestoria Laboral 154/2018 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació per urgència de la neteja dels equipaments municipals amb diversos criteris d'adjudicació. Any 2017. 1775/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament gestió de la piscina any 2017 900/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Renovació part de la xarxa d'aigua potable de l'Av. Calafell i Carrer Violeta 306/2014 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte Tècnic per a l'adequació del Casal 65/2014 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIO D'OBRES AMPLIACIO I MILLORA DE L'ACCES A BARONIA DEL MAR, 1a fase 2015_47 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte renovació enllumenat públic a Baronia del Mar. Fase II 66_2015 SERVEIS
Adjudicada definitivament ARRENDAMENT BAR POLIESPORTIU MUNICIPAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT 2014_854 SERVEIS
Pàgines: 123