Perfil de Contractant de Bellvei

Pàgines: 1 23
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ GESTIÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL. 2014 786/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI AMB MAQUINARIA ESPECIALITZADA 210_2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament NETEJA MANUAL DE LES VIES PUBLIQUES DEL MUNICIPI 495_2013 SERVEIS
Adjudicada definitivament NETEJA D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 169/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament MANTENIMENT JARDINERIA POLIGON INDUSTRIAL ELS MASETS 2014_182 SERVEIS
Adjudicada definitivament DESBROSSAT ZONES VERDES SECTOR 12 2014_170 SERVEIS
Adjudicada definitivament MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES ENJARDINADES AMB CARACTERISTIQUES ESPECIALS 2013_821 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE MENOR MANTENIMENT DE JARDINERIA GENERAL 2014/181 SERVEIS
Adjudicada definitivament REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL 2013/189 ALTRES
Adjudicada definitivament CONCURS DE NETEJA D'EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL 464_2011_LS SERVEIS
Pàgines: 1 23