Perfil de Contractant de Bellvei

Pàgines: 12 3
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament PROJECTE PAVIMENTACIO ACCES AL NUCLI DE BELLVEI DES DEL VENDRELL 547_2012_LS OBRES
Adjudicada definitivament AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 490_2012_LS OBRES
Suspesa PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE "AMPLIACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT" 604_2011_LS OBRES
Adjudicada definitivament PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE "NOUS REDUCTORS DE VELOCITAT A BARONIA" 603_2011_LS OBRES
Adjudicada definitivament PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL`"PROJECTE CONTRL VELOCITAT CARRERS NUCLI URBÀ" 602_2011_LS OBRES
Adjudicada definitivament RENOVACIO SERVEIS AV NTRA SRA ASSUMPCIÓ ENTRE A. SUAU I J. PALAU [+] OBRES
Adjudicada definitivament CONSTRUCCIÓ CENTRE CIVIC URBANITZACIO BARONIA DEL MAR 2/2010 OBRES
Adjudicada definitivament FONS ESTAL-SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PUBLIC BARONIA DEL MAR 1/10 OBRES
Adjudicada definitivament RENOVACIO CARRERS NUCLI 2A FASE SUBFASE 1 1/09 OBRES
Pàgines: 12 3