Perfil de Contractant de Bellvei

CONCURS DE NETEJA D'EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 464_2011_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: EL SEGÜENT DIJOUS HÀBIL DESPRES DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS A LES 19 HORES

Obtenció documentació tècnica:

PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONOMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

TRÀMITS:

1.- ACORD JGL DE 04/12/2012 D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS.

2.- EDICTE APROVACIO DEFINITVA PLEC DE CONDICIONS DE 14/1/2013

3.- EDICTE LICITACIÓ DE 14/01/2013. BOPT 26 DE 31 DE GENER DEL 2013

4.- OBERTURA DE LES OFERTES 28/02/2013 A LA SALA DE PLENS

5.- EL DIJOUS DIA 14 DE MARÇ DEL 2013 A LES 16.30 HORES ES REUNEIXEN NOVAMENT LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN SESSIÓ PÚBLICA PER VALORAR LES OFERTES PRESENTADES.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25 d'abril del 2013

Adjudicatari:

Adjudicatari: Serveis Arensis SL


Import: 87.289 €

 
DOCUMENTS


edicte aprovació inicial plec 12/12/2012 09:32:09 *

edicte aprovació definitiva plec 25/01/2013 12:50:14 *

edicte licitació 25/01/2013 12:50:16 *

Aclariment subrogació personal 31/01/2013 12:13:04 *

Acta obertura ofertes 01/03/2013 08:47:24 *


Adjudicació definitiva 03/06/2013 13:51:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant