Perfil de Contractant de Bellvei

REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013/189

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 d'abril de 2013


Obertura de pliques: 11/04/2013; a les 17:30h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Obtenció documentació tècnica:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11/04/2013

Adjudicatari:

Adjudicatari: ARTIFEX INFRASTRUCTURAS,SL


Import: 49.403,27 € IVA exclòs

DOCUMENTS

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 25/03/2013 08:53:41 *

ADJUDICACIO 12/04/2013 14:08:46 *

ADJUDICACIO TREBALLS DE MILLORA 14/05/2014 10:03:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant