Perfil de Contractant de Bellvei

CONTRACTE MENOR MANTENIMENT DE JARDINERIA GENERAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014/181

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/03/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: FUNDACIO SANTA TERESA


Import: 13.218,94 €

Contracte Menor

DOCUMENTS

Acord_adjudicació 26/03/2014 09:22:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant