Perfil de Contractant de Bellvei

MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES ENJARDINADES AMB CARACTERISTIQUES ESPECIALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013_821

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/03/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Miquel Angel Padilla Ortega


Import: 20.737,54 €

contracte menor

DOCUMENTS

acord adjudicacio 26/03/2014 09:37:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant