Perfil de Contractant de Bellvei

DESBROSSAT ZONES VERDES SECTOR 12

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014_170

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/03/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Forest Maranai SLU


Import: 4712,10

contracte menor
DOCUMENTS

acord_adjudicacio 26/03/2014 10:00:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant