Perfil de Contractant de Bellvei

MANTENIMENT JARDINERIA POLIGON INDUSTRIAL ELS MASETS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014_182

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/03/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Forest Maranai SLU


Import: 7.961,80

contracte menor

DOCUMENTS

acord_adjudicacio 26/03/2014 10:24:11 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant