Perfil de Contractant de Bellvei

NETEJA D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 169/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 22/05/2014

Obtenció documentació tècnica:

Per acord de Junta de Govern de data 20/03/2014 s'aprova inicialment el plec de clàusules i es sotmeten a exposició pública per termini de 20 dies.

01/04/2014 aprovació inicial del plec de clàusules. Publicació al DOGC

02/04/2014 aprovació inicial del plec de clàusules. Publicació al BOPT 

14/04/2014 edicte licitació - BOPT 14/04/2014

17/04/2014 aprovació definitiva del plec de clàusules amb especificació de les condicions de subrogació de persona. Clàusula 24.

LA VISITA A LES INSTAL·LACIONS ES FARÀ EL PROPER DIVENDRES DIA 25 A LES 9.30 HORES. PUNT DE TROBADA L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT. (PL. ESGLÉSIA, 1)

 22/05/2014 OBERTURA D'OFERTES A LES 17.00H A LA SALA DE PLENS

 

 

 

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 19/06/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Ambilim Profesional Services SA


Import: 70.249,28 €

DOCUMENTS

edicte_aprov_inicial_plec 26/03/2014 14:51:29 *

plec_aprovat_inicialment 26/03/2014 14:51:32 *

edicte concurs 08/04/2014 08:54:42 *

plec_aprovat_definitivament 22/04/2014 13:09:18 *

constitució_mesa_contractacio 13/05/2014 13:08:35 *

acta_obertura_ofertes 23/05/2014 12:16:58 *

acord_adjudicació_definitiva 26/06/2014 10:52:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant