Perfil de Contractant de Bellvei

NETEJA MANUAL DE LES VIES PUBLIQUES DEL MUNICIPI

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 495_2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 22/05/2014 a les 18.00 a la sala de plens

Obtenció documentació tècnica:

CONTRACTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

 

20/03/2014- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES

25/03/2014 - INVITACIÓ A TRES EMPRESES PER CONTRACTAT

03/04/2014 - PUBLICACIO EDICTE APROVACIÓ INICIAL AL BOPT

04/04/2014 - PUBLICACIÓ EDICTE APROVACIÓ INICIAL AL DOGG

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/06/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Recuperaciones y Servicios Vigrela SL


Import: 27.726,50 €

DOCUMENTS

EDICTE APROVACIO INICIAL PLEC 27/03/2014 09:42:37 *

PLEC DE CLAUSULES 27/03/2014 09:42:39 *

ACORD_ADJUDICACIO 19/06/2014 09:37:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant