Perfil de Contractant de Bellvei

RENOVACIO CARRERS NUCLI 2A FASE SUBFASE 1

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/09

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de setembre de 2009


Obertura de pliques: 17/09/09

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 19/10/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: GRUP MAS CONTRUCTORS SLU


Import: 683.830,00 € IVA INCLOS